חוקים

נהג חדש – שילוט

בשנתיים הראשונות, רשיון הנהיגה הוא על תנאי. ועל כן חייבים לנהוג בהקפדה יתרה, על פי כללי התנועה ובהתאם לחוקים.
חובה להצמיד שלט "נהג חדש" בשולי השמשה האחורית של הרכב
נהג חדש שעובר עבירה, חייב לעמוד באמצעי תיקון – מבחן עיוני – או מבחן עיוני + מעשי
(כמובן שחייבים לנהוג בהקפדה יתרה בכל עת שנוהגים גם אחרי תקופת "נהג חדש")

נהג חדש – חובת מלווה

החל מ- 1.11.04 חלה חובת "מלווה" לכל נהג חדש, למשך 3 חודשים מיום הוצאת הרשיון.

"נהג חדש החייב מלווה" מי שנוהג ברכב מנועי (רכב פרטי, משא, אוטובוס זעיר) בידיו רשיון נהיגה לרכב זה שהוצא החל מתאריך 1.11.04.

מלווה

מי שבידיו רשיון נהיגה בר תוקף לאותו סוג רכב 5 שנים לפחות ומלאו לו 24 שנים, או 3 שנים ותק לפחות ומלאו לו 30 שנים.

לא ינהג נהג חדש בשלושת החודשים הראשונים מיום שניתן לו רשיון נהיגה אלא אם כן יושב במושב שלצדו מלווה העונה לתנאים הנ"ל.

הנוהג באופנוע, טרקטור ובטרקטורון – אינו חייב מלווה

נהג חדש – הסעת נוסעים

נוהג חדש שטרם מלאו לו 21 שנים וחלפה לגביו התקופה שבה חלה עליו חובת הליווי, לא יסיע ברכב מנועי יותר משני נוסעים עד שימלאו לו 21 שנים, אלא אם כן יושב לידו מי שכשיר להיות מלווה.
הגבלה זו אינה חלה על מי שהיה בידו רשיון לנהיגת אופנוע, תלת אופנוע, קטנוע או מכונה ניידת.

לתשומת לבם של הנהגים החדשים

הנכם מוגדרים כנהגים חדשים במשך שנתיים

חלה עליכם חובת מלווה למשך 3 חודשים מיום הוצאת הרישיון

נוהג חדש שטרם מלאו לו 21 שנים וחלפה לגביו התקופה שבה חלה עליו חובת הליווי

לא יסיע ברכב מנועי יותר משני נוסעים עד שימלאו לו 21 שנים, אלא אם כן יושב לידו מי שכשיר להיות מלווה.

ביצוע עבירות כגון:

אי ציות לרמזור, אי מתן זכות קדימה, מהירות יתר או תאונה עם נפגעים יגרום הדבר לעיכוב חידוש רישיון הנהיגה ולמבחני נהיגה חוזרים והמשך המעמד כנהג חדש לשנתיים נוספות מלבד העונשים שיגזור בית המשפט

 

04-6528707

חטיבה תשע 34, עפולה, ישראל
שעות פתיחה של המשרדים: א-ה 09:00-18:00 , ו 09:00-13:00