כל מי שהוציא רשיון וודאי זוכר את ההתרגשות שנבעה מכך ומתחושת החופש שזה הביא איתו. נהיגה היא פעולה מהנה עבור רובנו אך אם אתם לא מסתפקים רק ברכב הקטן והרגיל, כדאי לכם לשקול לימודי נהיגה על רכב כבד שמביאים אתם יתרונות רבים וגם הזדמנויות תעסוקה.[…]

לתקנות התעבורה נוספה תקנה 270ג שתחילתה ב-1 במרס 2013[…]

לתקנה מס' 1 נוספה הגדרה[…]

ב-22.5.13 פורסמו שינויים והוספות בתקנות התעבורה בנושא זה, המבוססים על סעיפים 11 עד 12א1 בפקודת התעבורה, שפורסמו ב-1.4.12. תוקף השינויים וההוספות החל מ-1.7.13.[…]

לתקנות התעבורה נוספה תקנה 270ד, לפיה החל ב-1.8.13תצוין ברישיון הרכב רמת האבזור הבטיחותי של[…]

סעיף 77(א) (2) לפקודת התעבורה מסמיך מועצה של עירייה או של מועצה מקומית להתקין בהסכמת שר הפנים ושר התחבורה חוקי עזר להסדר כלי רכב העומדים בתוך תחומי העירייה או המועצה המקומית, ובלבד שלא תתנה חניה בתשלום אלא אם כן אבני השפה בדרך סומנו לסירוגין בצבע כחול. סעיף קטן זה בתוקף מ-1.9.13.[…]

ב-24.3.14 פורסמו כמה תמרורים וסמלים חדשים וכמה מעודכנים. בחרנו לפרסום את החשובים שבהם. מובן כי בעתיד הקרוב ייראו חדשים אך גם ישנים - כולם תקפים.[…]

פורסם ב-10 באפריל 2014: בתקנה 54 לתקנות התעבורה, בסעיפים (ה1) ו-(ה2), אחרי טבלת המהירויות, ברשימת התוספות וההבהרות לטבלה, נוספו לגבי דרכים מסוימות היתרים למהירויות מרביות גבוהות מהרשום בטבלה לפיהן (התוספות והשינוי מודגשים בקו):[…]

התיקונים - השינויים והתוספות – לגבי טרקטור משא ורכב שטח פורסמו ב-11.5.14 ויחולו מאוקטובר 2014 לגבי כלים חדשים, ומ-1.1.2019 לגבי כלים רשומים, ולגבי טרקטורון מ-1.1.2024:[…]

סוגי האופנועים ודרגות רישיון הנהיגה לאופנוע, שבעבר נקבעו לפי נפח המנוע (סמ"ק) והוסבו להספק (קילוואטים), זכו לתוספת בתקנות. […]

סעיף 69א בפקודת התעבורה עוסק בניקוד בעבירות תעבורה. סעיף קטן (ד) הורחב ונוסף סעיף קטן (ה). תחילתם של השינויים ב-1 בפברואר 2015:[…]

פורסמו בתקנות התעבורה תיקונים להגדרת האופניים עם מנוע עזר (חשמלי), לציודם ולכללי הרכיבה. התקנות בתוקף מסוף ספטמבר 2014 – ראש השנה תשע"ה.[…]

ב.3.12.14 פורסמה סדרה של הוספות ותיקונים לתקנות התעבורה[…]

התיקון לתקנה פורסם ב-31.8.14 וייכנס לתוקף ב-1.10.14: מי שאינו תושב ישראל ואינו תושב אזור כהגדרתו בתקנה 578 ובידו רישיון נהיגה זר בר תוקף, יראו אותו כבעל רישיון נהיגה בר תוקף בישראל בדרגה המקבילה לדרגת רישיון הנהיגה שלו, אם נתקיימו בו כל אלה:[…]

04-6528707

חטיבה תשע 34, עפולה, ישראל
שעות פתיחה של המשרדים: א-ה 09:00-18:00 , ו 09:00-13:00