• 2014-11-04

שינויים בנהיגה עם רישיון זר בישראל

תקנה 567

התיקון לתקנה פורסם ב-31.8.14 וייכנס לתוקף ב-1.10.14:

מי שאינו תושב ישראל ואינו תושב אזור כהגדרתו בתקנה 578 ובידו רישיון נהיגה זר בר תוקף, יראו אותו כבעל רישיון נהיגה בר תוקף בישראל בדרגה המקבילה לדרגת רישיון הנהיגה שלו, אם נתקיימו בו כל אלה:

(א)

(1) תנאי הגיל האמורים בתקנות 188 עד 190;

(1א) הוא אינו פסול מלקבל רישיון נהיגה בישראל, ואם יש לו רישיון נהיגה שניתן לפי סעיף 11 לפקודה הוא  אינו פסול מלהחזיק בו;

(2) אם הוא נוהג רכב כאמור –

(א) בתקנות 176 עד 181 – שהותו בישראל, מיום כניסתו האחרונה, אינה עולה על שנה;

(ב) בתקנות 182 עד 185 – שהותו בישראל, מיום כניסתו האחרונה, אינה עולה על שלשה חודשים;

(ב) לעניין תקנה זו, "כניסתו האחרונה" – כניסתו האחרונה לישראל שברצוף לפניה שהה מחוץ לישראל שלושה חודשים רצופים לפחות.

משמעות התיקון:

א. מי שנפסל מקבלה או החזקה של רישיון נהיגה ישראלי, לא יוכל לנהוג בישראל עם רישיון נהיגה זר.

ב. הרשות לנהוג בישראל עם רישיון נהיגה זר שעומד בתנאים כנ"ל היא לאופנוע ועד דרגה C1 (משאית עד 12 טון) היא לשנה אחת מיום הכניסה לארץ; למשאית כבדה ולאוטובוס עד 3 חודשים מיום הכניסה לארץ. מי שיצא מישראל וחזר כעבור שלושה חודשים לפחות יורשה לנהוג שוב שנה ברכב קל ושלושה חודשים במשאית או אוטובוס. עד כה, לגבי משאית או אוטובוס די היה ביציאה מהארץ למשך 30 יום בלבד.

תקנה 567ב

תקנה חדשה מסייגת את תקנה 567 וקובעת שמי שנכנס לישראל ללא אשרה לא יוכר רישיון הנהיגה הזר שלו. תקנה חדשה זו בתוקף מ-1.1.15.

נלקח מאתר ב.ב.ד

04-6528707

חטיבה תשע 34, עפולה, ישראל
שעות פתיחה של המשרדים: א-ה 09:00-18:00 , ו 09:00-13:00