• 2014-12-04

רמת האבזור הבטיחותי של הרכב

לתקנות התעבורה נוספה תקנה 270ד, לפיה החל ב-1.8.13תצוין ברישיון הרכב רמת האבזור הבטיחותי של

הרכב, אשר תיקבע לפי נוהל "מערכות בטיחות", שקבע מנהל אגף הרכב בהתייעצות עם סמנכ"ל תכנון וכלכלה ברשות המסים במשרד האוצר, המתפרסם באתר האינטרנט של משרד התחבורה.

עוד פרטים במדור החדשות.

נלקח מאתר ב.ב.ד

04-6528707

חטיבה תשע 34, עפולה, ישראל
שעות פתיחה של המשרדים: א-ה 09:00-18:00 , ו 09:00-13:00