• 2014-12-04

רישום תאריך הלידה ברישיון הנהיגה

לפקודת התעבורה נוסף סעיף 12ד:

"רשות הרישוי תרשום ברישיון הנהיגה את תאריך הלידה העברי והלועזי של מי שהרישיון ניתן לו, ואולם מי שזכאי לקבל רישיון רשאי להודיע לרשות הרישוי, כי הוא מבקש שיירשם תאריך הלידה הלועזי שלו בלבד, ואם הודיע כאמור לאחר שניתן לו הרישיון, תיתן לו רשות הרישוי כפל רישיון, שבו יירשם התאריך הלועזי בלבד."

החוק פורסם ב-30.7.14 ותחילתו תשעה חודשים מיום פרסומו, כלומר באפריל 2015, והוא יחול על רישיונות שניתנו או שחודשו מיום התחילה ואילך.

נלקח מאתר ב.ב.ד

04-6528707

חטיבה תשע 34, עפולה, ישראל
שעות פתיחה של המשרדים: א-ה 09:00-18:00 , ו 09:00-13:00