• 2014-12-04

ציון קוד דגם ברישיון הרכב

לתקנות התעבורה נוספה תקנה 270ג שתחילתה ב-1 במרס 2013:

"ברישיון הרכב יצויין קוד הדגם של הרכב אשר ייקבע לפי נוהל 'קביעת קוד דגם לצורך חישוב שווי הרכב', שקבע מנהל אגף הרכב בהתייעצות עם סמנכ"ל כלכלה ברשות המיסים במשרד האוצר, המתפרסם באתר האינטרנט של משרד התחבורה ועומד לעיון הציבור באגף הרכב במשרד התחבורה בשעות העבודה הרגילות של המשרד".

נלקח מאתר ב.ב.ד

04-6528707

חטיבה תשע 34, עפולה, ישראל
שעות פתיחה של המשרדים: א-ה 09:00-18:00 , ו 09:00-13:00