• 2014-12-04

מהירות מרבית גבוהה יותר

פורסם ב-10 באפריל 2014: בתקנה 54 לתקנות התעבורה, בסעיפים (ה1) ו-(ה2), אחרי טבלת המהירויות, ברשימת התוספות וההבהרות לטבלה, נוספו לגבי דרכים מסוימות היתרים למהירויות מרביות גבוהות מהרשום בטבלה לפיהן (התוספות והשינוי מודגשים בקו):

(ה1) רשות התימרור המרכזית רשאית לקבוע בקטע דרך מהירות מרבית מותרת השונה מן האמור בטבלת המהירויות, ובלבד שהמהירות המרבית המותרת שתיקבע לא תעלה על המפורט להלן:

(1) בדרך עירונית- 80 קמ"ש;

(2) בדרך שאינה עירונית ושאינה דרך מהירה- 100 קמ"ש, ובדרך כאמור בת שני נתיבים לכל כיוון נסיעה עם שטח הפרדה בנוי – 110 קמ"ש;

(3) בדרך מהירה- 120 קמ"ש.

(ה2) לא תקבע רשות התימרור המרכזית מהירות מרבית בדרך מהירה של 120 קמ"ש, אלא לאחר התייעצות עם ראש אגף התנועה של משטרת ישראל.

נלקח מאתר ב.ב.ד

04-6528707

חטיבה תשע 34, עפולה, ישראל
שעות פתיחה של המשרדים: א-ה 09:00-18:00 , ו 09:00-13:00