• 2014-12-04

אבני שפה צבועות כחול לסרוגין

סעיף 77(א) (2) לפקודת התעבורה מסמיך מועצה של עירייה או של מועצה מקומית להתקין בהסכמת שר הפנים ושר התחבורה חוקי עזר להסדר כלי רכב העומדים בתוך תחומי העירייה או המועצה המקומית, ובלבד שלא תתנה חניה בתשלום אלא אם כן אבני השפה בדרך סומנו לסירוגין בצבע כחול. סעיף קטן זה בתוקף מ-1.9.13.

ב-21.8.13 פורסמה תקנה משלימה, 19ב לתקנות התעבורה, המסייגת את סעיף הנ"ל בפקודה כלהלן:

(א) רשות תימרור מקומית רשאית להתנות חניה בתשלום בדרך אף אם אבני השפה לא סומנו לסירוגין בצבע כחול או אם אין אבני שפה בהתקיים אחד מאלה:

(1) אבני השפה עשויות מאבן מעוצבת;

(2) מקום שבו מוצבת עמדת תשלום לצד כל חניה;

(3) בדרך מתבצעות עבודות שאינן מאפשרות סימון אבני השפה ומוצב בו תמרור 901:

תמרור אזהרה

תמרור אזהרה לפני אתר עבודה בדרך.

(ב) הפטור מסימון דרך לסירוגין בצבע כחול, בדרך שאין בה אבני שפה או שאבני השפה עשויות מאבן מעוצבת, יחול רק אם הציבה רשות התימרור המקומית תמרור 626 או 627 – חניה לכלי רכב, ותמרור 439 – תמרור למסר מחייב שאין לגביו תמרור בלוח התמרורים, או תמרור ס-51 – סמל חניה ותמרור 629 הכולל הודעה בדבר חובת התשלום ושעות התשלום או עמדת תשלום, במרחק שאינו עולה על 60 מטר בין תמרור לתמרור, בין תמרור לעמדת תשלום, או בין עמדת תשלום לעמדת תשלום.

5  3

241

נלקח מאתר ב.ב.ד

 

04-6528707

חטיבה תשע 34, עפולה, ישראל
שעות פתיחה של המשרדים: א-ה 09:00-18:00 , ו 09:00-13:00